oferta

I seria rekolekcji (13–15 listopada) - poprowadzi ks. prof. Marek Starowieyski

II seria rekolekcji (16–18 listopada) -  poprowadzi ks. prof. Marek Starowieyski - Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, wybitny patrolog, historyk i biblista. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz KUL. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie historii pierwszych czterech wieków.

III seria rekolekcji (20-22 listopada) - poprowadzi ks. prof. Henryk Skorowski - Salezjanin profesor UKSW, rektor tej uczelni w latach 2010 – 2012. Obecnie Kierownik Zakładu Grup Etnicznych i Regionalizmu oraz Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW.

Rekolekcje rozpoczynają się pierwszego dnia o godzinie 10.00, zakończenie ostatniego dnia obiadem. Koszt - 400 zł. Prosimy o zabranie alby i stuły. 
Zapisy telefonicznie +48 793 657 284 lub na mail: rekstra@diecezjagdansk.pl